Bridging Business and IT

 

   

Business House hjælper dig og din virksomhed med at finde, fastholde, kommunikere fokus og dermed sikre fundamentet for enhver virksomhed, der satser på udvikling og vækst.

 

Dette sker gennem rådgivning , sparring og  praktisk arbejde med strategi og forretningsudvikling og organisationsudvikling/forandringsledelse samt program- og projektledelse. Endvidere arbejder jeg med  leder- medarbejderudvikling. 

 

Kernekompetencerne ligger i det dynamiske felt mellem it og forretning, hvor forretningsudvikling, strategi og organisation påvirker virksomheden.

 

Business House giver rådgivning og sparring og deltager aktivt som konsulent i udførelsen af opgaver på både strategisk og operationelt niveau og kan sikre hele processen fra ide til handling. 

 

LÆS mere om, hvad jeg tilbyder på de næste sider!

 

 

 

 

 

 

( + 4523482826 /41777941
* mette.folster@mail.dk
         www.businessinhouse.dk

------------------------------------------------

 

Fokus på fremtiden!

 

Jeg hjælper dig med at løfte blikket

fra de daglige udfordringer.

Og som Karen Blixen sagde:

"Når du løfter blikket, ser du

ingen grænser." Slet ikke, hvis du

sætter fokus på dine kerne-

kompetencer og tænder det lange

lys ind i fremtiden.  

Mette Westberg Følster (2007)

 

 

     Bridging Business And IT